Kỹ sư nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
15 NAM IN ẤN TOKYO - Lần 1: 24/02/2020 - Lần 2 : 10/03/2020
2 NAM XÂY DỰNG SHIKOKU 12/03/2020
5 NAM/NỮ KHÁCH SẠN KANTOU, KANSAI Lần 1: 24/02/2020
2 NAM KHO VẬN KYOTO, OSAKA 18/02/2020
5 NAM NỮ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ KANSAI 12/2/2020
5 NAM NỮ KỸ SƯ CƠ KHÍ KANSAI 12/02/2020
3 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ OSAKA 10/01/2020
8 NỮ THỰC PHẨM FUKUSHIMA 20/12/2019
5 NAM 5 NỮ KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ( KHÔNG TIẾNG) Nhật Bản 10/12/2019
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhật bản 02/08/2019

Sự kiện - hoạt động