Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 Nữ Đơn hàng May quay lại ( 2 Đầu Nhật - Việt) TỈNH HIROSHIMA Khi đủ FORM
2 Nữ Đơn hàng TTS Điều dưỡng TỈNH HIROSHIMA 19.03.2023
2 Nam Đơn hàng kỹ sư Bảo trì, Bảo dưỡng TỈNH TOKUSHIMA 15.02.2023
3 Nam Đơn hàng làm mái nhà TỈNH IBARAKI(SATO) 04.03.2023
4 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH FUKUOKA 20.03.2023
2 Nữ Đơn hàng Kỹ sư kiểm tra sản phẩm, linh kiện ô tô TỈNH FUKUOKA 20.02.2023
1 Nam Đơn hàng Sơn xây dựng TỈNH IBARAKI(YAMA) 10.02.2023
3 Nam Đơn hàng Vận hành máy công trình TỈNH IBARAKI (FUNYO) 27.02.2023
5 Nam đơn hàng Kỹ sư Cơ khí không tiếng TỈNH MIYAGI 06.01.2023
2 Nữ Đơn hàng Đúc nhựa TỈNH GIFU 30.12.2022

Sự kiện - hoạt động