Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
6 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH OITA, FUKUOKA 06.09.2022
5 nữ May quần áo OSAKA 09.08.2022
2-3 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH OKAYAMA 03.08.2022
2 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH TOTTORI 27.07.2022
3 nữ Sản xuất bìa các tông TỈNH SHIZUOKA 23.07.2022
2 nữ Sản xuất bìa các tông TỈNH SHIZUOKA 23.07.2022
3 nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SHIZUOKA 22.07.2022
4 nam Sản xuất và đóng gói OSAKA, KYUSHU 20.07.2022
3 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm, thủy sản TP MENASHI 15.07.2022
3 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH OKINAWA 14.07.2022

Sự kiện - hoạt động