Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 Nam Kỹ sư Xây dựng tiến cử không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 17.07.2023
2 Nam, Nữ Đơn hàng TTS Điều dưỡng TỈNH HIROSHIMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Đơn hàng Kỹ sư xây dựng TỈNH SHIMANE SAU KHI ĐỦ FORM
9 Nữ Đơn hàng Chế biến Thực phẩm, Thủy sản TP NOTSUKE 01.08.2023
2 Nam Kỹ sư IT không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
3 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm, thủy sản TP KUSHIRO 02.08.2023
1 Nữ Đơn hàng May gia hạn tiến cử TỈNH FUKUOKA TIẾN CỬ
6 Nữ Đơn hàng Kiểm tra sản phẩm nhựa OSAKA 30.07.2023
3 NỮ Kỹ sư đóng gói tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023

Sự kiện - hoạt động