Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 Nam đơn hàng Kỹ sư kinh tế, IT, Kế toán,... 2 đầu Nhật Việt TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
5 Nữ đơn hàng Kỹ sư kinh tế, IT, Kế toán,... 2 đầu Nhật Việt TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
6 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH KUMAMOTO 20.11.2022
10 Nữ Lắp ráp linh kiện điện tử, kiểm tra máy TỈNH AICHI KHI CÓ KHOẢNG 5 FORM/ LẦN
3 Nữ Chế biến Thực phẩm, Thủy sản TP NOTSUKE 30.11.2022
4 Nữ CB Thực phẩm, CB Rau củ quả TP SAPPORO 20.11.2022
3 Nam Đơn hàng Hàn, Gia công sắt TỈNH SHIZUOKA 15.11.2022
1 Nam đơn hàng sơn TP OSAKA 10.11.2022
1 Nam Sản xuất sản phẩm nhựa TỈNH SAITAMA 26.09.2022
1 Nữ Vệ sinh tòa nhà TỈNH KANAGAWA 26.09.2022

Sự kiện - hoạt động