CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ THÀNH trải nghiệm ngày hội văn hóa Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ THÀNH trải nghiệm ngày hội văn hóa Nhật

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH NAGASAKI 10/09/2020
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HYOGO 20/08/2020
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG ( TOKUTEI TUYỂN ĐẦU NHẬT) NHẬT BẢN Sau khi đủ form
NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO AICHI Sau khi đủ form
THÔNG BÁO TUYỂN DU HỌC SINH - VỪA HỌC VỪA LÀM NHẬT BẢN TUYỂN LIÊN TỤC

Sự kiện - hoạt động

0963 514 556