Việt Nam, Nhật Bản trao đổi biên bản hợp tác tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định

Ngày 1/7, tại Tokyo, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản đã trao...

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH NAGASAKI 10/09/2020
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HYOGO 20/08/2020
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG ( TOKUTEI TUYỂN ĐẦU NHẬT) NHẬT BẢN Sau khi đủ form
NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO AICHI Sau khi đủ form
THÔNG BÁO TUYỂN DU HỌC SINH - VỪA HỌC VỪA LÀM NHẬT BẢN TUYỂN LIÊN TỤC

Sự kiện - hoạt động

0963 514 556