XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kỹ sư công nghệ thông tin xuất khẩu lao động

Đơn hàng liên quan

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
15 NAM IN ẤN TOKYO - Lần 1: 24/02/2020 - Lần 2 : 10/03/2020
2 NAM XÂY DỰNG SHIKOKU 12/03/2020
5 NAM/NỮ KHÁCH SẠN KANTOU, KANSAI Lần 1: 24/02/2020
2 NAM KHO VẬN KYOTO, OSAKA 18/02/2020
5 NAM NỮ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ KANSAI 12/2/2020

Đăng ký đơn hàng

Đăng ký

Sự kiện - hoạt động