XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kỹ sư công nghệ thông tin xuất khẩu lao động

Đơn hàng liên quan

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
20 Nam, Nữ TOKUTEI Nhà hàng đầu Nhật TỈNH TOYAMA, OSAKA, AICHI, TOKYO,CHIBA CÓ FORM GỬI CHECK VÀ XIN LỊCH PV
1 Nam TOKUTEI Dập kim loại đầu Nhật TỈNH SHIZOUKA, TP FUKUROI SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Xây trát đầu Nhật TỈNH IBARAKI SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Cấp liệu bê tông đầu Nhật- Việt TP OSAKA SAU KHI ĐỦ FORM
5 Nữ TOKUTEI CBTP đầu Nhật TỈNH YAMAGATA ĐỦ 2-3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/ LẦN

Đăng ký đơn hàng

Đăng ký

Sự kiện - hoạt động